Kuntavaalit 2021

Olen ehdolla kuntavaaleissa Tampereella perussuomalaisena ehdokkaana.

Kuuntelen kaupunkilaisten mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Tehdään yhdessä Tampereesta vieläkin parempi paikka asua ja elää.  Pidetään huolta kaikista myös heikommassa asemassa olevista.

KUNTAVAALITEEMANI

Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen.

Olen järjestänyt kodin tuhansille Pirkanmaalaisille. Oman kodin hankkimiseen liittyvät asiat ovat tulleet tutuksi yli 30 vuoden aikana. Työpaikka rakennuttajan palveluksessa on tuonut tietoa maankäytöstä, kaavoituksesta ja uudisrakentamisesta. Olen työskennellyt kaikkien asumismuotojen kanssa; vuokra-asuntojen, omistusasuntojen, osa- ja asumisoikeusasuntojen kanssa. Tunnen kaikkien ikäryhmien toiveet kodin suhteen. Tunnen myös maahanmuuttajien ongelmat asumisessa. Myös asumisen tukimuodot ovat hallussa.

Koti on jokaisen oikeus.

Asuminen on merkittävin menoerä pakollisista menoista.

Vaihtoehtoja eri asumismuodoista täytyy olla tarjolla. Myös uusia asuntoja eri asumismuodoilla täytyy rakentaa. Jokaisen ihmisen tulee saada valita oma asumismuotonsa.

Myös keskustaan ja sen välittömään läheisyyteen pitää saada edullista vuokra-asuntotuotantoa.

Nyt keskustaan rakennetaan pääosin kalliita omistusasuntoja ei edullisia eikä edes kohtuuhintaisia asuntoja. Viime vuosina kysyntä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista keskustan läheisyydessä tai muutaman kilometrin päässä keskustasta on lisääntynyt runsaasti.

Sosiaalista asuntotuotantoa tulisi lisätä, jotta saadaan asumisen kuluja alemmaksi. Lainsäädännöllä pitää määritellä, että vuokrat eivät nouse kohtuuttomiksi muutaman vuoden kuluttua valmistumisesta.

Rivi-, pari- ja omakotitontteja pitää kaavoittaa lisää.

Asuminen keskustassa ja esikaupunkialueilla

Keskustan tiivistämistä perustellaan sillä, että rakentaminen on halvempaa, koska esim. kunnallistekniikka on jo valmiina. Kaupunkien väkimäärä kasvaa, kaikki eivät mahdu asumaan tiivistettyyn keskustaan, osa ei edes halua. Asuminen kaupungin keskustassa on kalliimpaa kuin laidoilla. Kaikilla ei ole varaa asua keskustassa vaikka haluaisikin.

Moni haluaa asua maantasossa joko rivi, pari- tai omakotitalossa. Koska näitä asuntoja ei tule lisää samassa tahdissa kuin kysyntä lisääntyy, muuttavat varsinkin perheet ympäristökuntiin. Näin myös tulevaisuuden veronmaksajat siirtyvät sinne. Kaavoituksen ja rakentamisen lisääminen myös esikaupunkialueille olisi suunnittelua tulevaisuutta varten, vaikka kulut aluksi ovatkin suuremmat.

Parkkihalleja on keskustassa, mutta esikaupunkialueella ei löydy tarpeeksi parkkipaikkoja asukkaille saatikka joustavaan vieraspysäköintiin. Jos vieraspaikka on satuttu johonkin vahingossa kaavoittamaan, niin sielläkin pysäköintilappu on haettava etukäteen ennen kuin voit pysäköidä. Kuinka haet lapun, kun et voi pysäköidä mihinkään.

Parkkipaikkoja on jo kaavoitusvaiheessa suunniteltava riittävästi. Esikaupunkialueilla monella on kaksi autoa, joilla on päästävä töihin. Esim. työttömän työnhakualue on 80 km. Tämä matka julkisilla kulkuvälineillä on mahdoton.

Mihin pysäköi vanhusten omaiset kun tulevat hoitamaan vanhusta, joka ei pärjää enää yksin kotona eikä ole tarpeeksi huonokuntoinen, jotta hänet hyväksyttäisiin julkisen terveydenhuollon piiriin.

Entä minne kotihoito pysäköi autonsa, kun paikkoja ei yksinkertaisesti ole muualla kuin pelastusteillä tms.

Raitiotie tekee kulkemisen kaupungin sisällä hankalaksi. ja vaivalloiseksi. Yhdensuuntaiseen matkaan toiseen kaupunginosaan joutuu kulkemaan jopa neljällä eri julkisella kulkuneuvolla. Tämäkin lisää yksityisautoilua ei vähennä sitä.

Huolehditaan kaupunkilaisista vauvasta vaariin

Jokaiselle kuntalaiselle vauvasta vaariin on taattava turvallinen elinympäristö.

Laadukas päivähoito ja koulutus ilman sisäilmaongelmia.

Jokaiselle koululaiselle on taattava henkisestä ja fyysisestä väkivallasta vapaa kouluympäristö. Koulukiusaamiseen on puututtava heti.

Mahdollisuus harrastaa iästä ja kunnosta riippumatta.

Terveydenhoitoon päästävä nopeasti ja palveluiden oltava lähellä asuinpaikasta riippumatta. Arvokas vanhuus taattava.

Vammaispalveluissa turvattava laatu ja palveluntuottajat eivät saa vaihtua jatkuvasti.

Mielenterveysongelmaisen hoito aloitettava pikaisesti. Huumeongelman hoitoon lisättävä resursseja.