Ammattiliitto Pron vaalit 10.8-4.9.2020

Numeroa 203 voi äänestää mistä päin Suomea tahansa.

Miksi juuri Kirsi-Maarit

Edustajistossa haluan vaikuttaa siihen, että Ammattiliitto Pro ajaa jäsentensä asiaa niin työpaikoilla kuin työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Jäsenmaksun tulee pysyä kohtuullisena ja jäsenellä tulee olla käytössään laajat jäsenedut.

Hyvällä yhteistyöllä ja jäsenistön ääntä kuunnellen luodaan yhdessä hyvinvointia työhön ja vapaa-aikaan. Yhdessä ollaan PRO!”

Ammattiliitto Pron toiminta eri osaalueineen on tullut tutuksi yli vuosikymmenen aikana.

Yli kymmenenvuotta konserniyhtiön pääluottamusmiehenä on antanut minulle tuntuman työhyvinvointiin ja työpaikkojen ongelmien ratkaisemiseen.

Työehtosopimusten solmimiseen olen saanut tuntumaan Kiinteistöalan neuvottelukunnan kautta.

Ammattiliitto Pron edustajistossa olen ollut kaksi kautta. Olin myös sen edeltäjän Toimihenkilöunioni TU ry:n liittovaltuustossa.

Paikallistoiminassa pitkään toimineena tiedän minkälaista toimintaa ja koulutusta jäsenistö haluaa liiton ja yhdistyksen järjestävän.

Yhdistyksen puheenjohtajana olen saanut kokemusta yhdistyksen toiminnan johtamisesta. Olen toiminut myös yhdistyksen edunvalvontavastaavana, varapuheenjohtajana ja koulutussihteerinä.

Hyvä työelämä

Ammattiliitto Pron neuvottelemilla työehtosopimuksilla turvataan työehdot, joita sovelletaan yhdenvertaisesti kaikille.

Vahvan tuen työpaikoilla takaa tehtäväänsä perehtynyt ja koulutettu luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.

Jäsenten asemaa työmarkkinoilla tulee vahvistaa.

Työntekijää kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti työpaikalla.

Työntekijällä on oikeus hyvään esimiestyöhön ja työorganisaatioon.

Paikallinen sopiminen ei saa tarkoittaa työnantajan yksipuoleista uhkailua ja kiristystä.

Työterveyshuollon korkea laatu  ja ongelmien ennakointi  edistää työnhyvinvointia työuran kaikissa vaiheissa.

Työehtosopimusten yleissitovuudesta ei luovuta.

Samasta työstä on saatava sama palkka sukupuolesta riippumatta.

Työnantaja kouluttaa työntekijää koko työuran ajan.

Myös ikääntyvien työntekijöiden koulutuksesta ja jaksamisesta on huolehdittava.

Työmäärä ja työolot pitää olla sellaiset, etteivät ne aiheuta uupumusta ja vapaa-aikaa työstä palautumiseen pitää olla riittävästi.

Elämäntilanne otetaan huomioon työn jakamisessa, työn sisällössä, ja työajoissa. Työvoima mitoitetaan niin, ettei yksittäinen työntekijä kuormitu liikaa.

Työttömyysturvasta ei saa leikata.

Koulutusta ja virkistystä

Ammattiliitto Pron tulee järjestää työtä tukevaa koulutusta eri ammattialoille.

Jäsenille järjestetään virkistystilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia omalla alueellaan.

Mahdollistetaan jäsenten verkostoituminen muiden oman alan ja alueen jäsenten kanssa.